Üritused

19.10 sügisene spordipäev NOVEMBER-ehitusmängud 6.-10.11 Poistenädal (koosmängud) 10.11 Isadepäev koos isadega batuudikeskuses 10.11 Mardipäev (kui väljasõit toimub siis 9.11) 24.11 Kadripäev
 Ülejäänud aasta üritused üleval menüüribal.

Info ja teated

Lasteaia osalustasu (sisaldab ka õppekulu) on 20.- ja toiduraha 1,45 eurot päevas.

Kontakt ja meie töötajad

Kontakt: Jõgeva aleviku lasteaed Aamisepa 6, Jõgeva alevik, Jõgeva vald 48309 Tel: 7722798 E-post: alevikulasteaed@gmail.com
Töötajad:
Lasteaias töötab12 inimest
direktor : Katri Haaviste
õpetajad: Marianne Allingu, Marju Kattel, Liia Kukli, Anne Uusväli
õpetaja abid : Veronika Pinka, Egle Kattel, Riina Joost
kokk Anne Voojärv
väljaspoolt maja käivad meile:
logopeed Viive Mihkelsoo
liikumisõpetaja Epp Hoovi
muusikaõpetaja Eha Niglas

Asukoht

Kontakt

Jõgeva aleviku lasteaed

Aamisepa 6, Jõgeva alevik,
Jõgeva vald 48309

Tel: 7722798
E-post: alevikulasteaed@gmail.com

Lasteaed on avatud 7.00-– 18.00