Üritused

      LASTEAED TÄHISTAB 13.01.2020a.  70.JUUBELIT 15.-18.04 munade nädal 29.04 kell 9.00 pildistamine; 10.05 emadega Vspasse; 24.05 lõpupidu 15.30

Info ja teated

  Esimest korda puhkame osaliselt kahes osas, et lasteaed oleks suvel kauem lahti. Vanem rühm alustab puhkust 17.juunil ja noorem 25.juunil. Rühmad on kokku pandud 17.-21.juunil ja 1.-7.augustil, uuesti mõlemad rühmad avatud 8.08.19a. Lasteaia osalustasu (sisaldab ka õppekulu) on 30.-eurot ja toiduraha 1,45 eurot päevas (hommikusöök alates 1.septembrist tasuta). Soodustus osalustasus ühest perest käivatel lastel alates teisest 50%, alates kolmandast 100%. Koolimineku eelneval aastal osalus 60%. Osalustasu 11 kuud aastas. Laps kes lõpetab koha kasutamise enne 15.kuupäeva või alustab kasutamist pärast 15.kuupäeva 50%.

Kontakt ja meie töötajad

Kontakt: Jõgeva aleviku lasteaed Aamisepa 6, Jõgeva alevik, Jõgeva vald 48309 Tel: 7722798 E-post: alevikulasteaed@gmail.com raamatupidaja tel.7762443
Töötajad:
Lasteaias töötab12 inimest
direktor : Katri Haaviste
õpetajad: Marianne Allingu, Marju Kattel, Liia Kukli, Anne Uusväli
õpetaja abid : Veronika Pinka,  Riina Joost
kokk Anne Voojärv
väljaspoolt maja käivad meile:
logopeed Viive Mihkelsoo
liikumisõpetaja Epp Hoovi
muusikaõpetaja Eha Niglas

Asukoht

Kontakt

Jõgeva aleviku lasteaed

Aamisepa 6, Jõgeva alevik,
Jõgeva vald 48309

Tel: 7722798
E-post: alevikulasteaed@gmail.com

Lasteaed on avatud 7.00-– 18.00