Üritused

      24.05 lõpupidu 15.30

Info ja teated

  Esimest korda puhkame osaliselt kahes osas, et lasteaed oleks suvel kauem lahti. Vanem rühm alustab puhkust 17.juunil ja noorem 25.juunil. Rühmad on kokku pandud 17.-21.juunil ja 1.-7.augustil, uuesti mõlemad rühmad avatud 8.08.19a. Lasteaia osalustasu (sisaldab ka õppekulu) on 30.-eurot ja toiduraha 1,45 eurot päevas (hommikusöök alates 1.septembrist tasuta). Soodustus osalustasus ühest perest käivatel lastel alates teisest 50%, alates kolmandast 100%. Koolimineku eelneval aastal osalus 60%. Osalustasu 11 kuud aastas. Laps kes lõpetab koha kasutamise enne 15.kuupäeva või alustab kasutamist pärast 15.kuupäeva 50%.

Kontakt ja meie töötajad

Kontakt: Jõgeva aleviku lasteaed Aamisepa 6, Jõgeva alevik, Jõgeva vald 48309 Tel: 7722798 E-post: alevikulasteaed@gmail.com raamatupidaja tel.7762443 irja.astel@jogeva.ee
Töötajad:
Lasteaias töötab12 inimest
direktor : Katri Haaviste
õpetajad: Marianne Allingu, Marju Kattel, Liia Kukli, Anne Uusväli
õpetaja abid : Veronika Pinka,  Riina Joost
kokk Anne Voojärv
väljaspoolt maja käivad meile:
logopeed Viive Mihkelsoo
liikumisõpetaja Epp Hoovi
muusikaõpetaja Eha Niglas

Asukoht

Kontakt

Jõgeva aleviku lasteaed

Aamisepa 6, Jõgeva alevik,
Jõgeva vald 48309

Tel: 7722798
E-post: alevikulasteaed@gmail.com

Lasteaed on avatud 7.00-– 18.00