Personal

direktor : Katri Haaviste
õpetajad: Marianne Allingu, Marju Kattel, Liia Kukli, Anne Uusväli
õpetaja abid :Veronika Pinka, Egle Kattel, Riina Joost/h6>

kokk: Anne Voojärv
väljaspoolt maja käivad meile:
logopeed Viive Mihkelsoo,
liikumisõpetaja Epp Hoovi
muusikaõpetaja Eha Niglas