Personal

direktor : Katri Haaviste
õpetajad: Marianne Allingu, Marju Kattel, Liia Kukli, Anne Uusväli
õpetaja abid :Veronika Pinka,  Riina Joost
kokk: Aljona Ingver

majahoidja: Einar Sults

parandustöid teostab Palamuse lasteaia töömees Arvi Pajo

väljaspoolt maja käivad meile:
liikumisõpetaja Epp Hoovi
muusikaõpetaja Eha Niglas