Personal

direktor : Katri Haaviste
õpetajad: Marianne Allingu, Liia Kukli, Anne Uusväli, Veronika Pinka
õpetaja abid :Anu Lall,  Riina Joost
kokk: Aljona Ingver

majahoidja: Einar Sults

parandustöid teostab Palamuse lasteaia töömees Arvi Pajo

väljaspoolt maja käivad meile:
liikumisõpetaja Epp Hoovi
muusikaõpetaja Eha Niglas